RAD Delphi pre PHP

March 28, 2007 by admin

Codegear dcérska spoloňcosť Borlandu vydala nové vývojové prostredie RAD s názvom Delphi for PHP. Prostredie obsahuje veľa integrovaných komponentov a produkuje štandardný PHP kód. Framework, VCL pre PHP je open sourced. Iniciálne podporuje DB konektivitu na MySQL a Interbase.

RAD Delphi pre PHP

Kategórie Development, PHP | Bez komentárov »